Website Banner
                    ค่าบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด
        ราคานี้เฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองอุบล อ.วาริน เท่านั้น

1. กล้องวงจรปิด 4 ตัว = 3,500.- (ราคายังไม่รวมสายและอุปกรณ์ติดตั้ง)
2. กล้องวงจรปิด 8 ตัว = 6,500.- (ราคายังไม่รวมสายและอุปกรณ์ติดตั้ง)
3. กล้องวงจรปิด 16 ตัว = 12,500.- (ราคายังไม่รวมสายและอุปกรณ์ติดตั้ง)
                ค่าบริการติดตั้ง ย้าย จานดาวเทียม
       ราคานี้เฉพาะในพื้นที่ อ.เมืองอุบล อ.วาริน เท่านั้น

1. ค่าบริการติดตั้งใหม่ 1 จุด = 1,000.- (ไม่รวมสาย RG6 และอุปกรณ์ติดตั้ง)
2. ค่าบริการย้าย และ ติดตั้ง 1 จุด = 1,
500.- (ไม่รวมสายและอุปกรณ์ติดตั้ง)

Current Pageid = 29